Pentecosta i la nova creació

Autor: Llucià Pou i Sabaté

 

Amb la festa de Pentecosta l'efusió de l'Esperit Sant posa punt final a la Pasqua, temps d'alegria i de primavera, d'efusió d'amor per la qual –com recorda la recent exhortació apostòlica sobre l'Eucaristia de Benet XVI- la «vida eterna» ja s'inicia en nosaltres en aquest temps, per “el canvi” que Jesús realitza en nosaltres, en la comunió: «El qui en mengi viurà per mi» (Jn 6,57). Aquest “principi de vida nova” l'explicava S. Agustín imaginant que Jesús li deia: «Sóc el menjar dels grans: creix, i em menjaràs, sense que per això em transformi en tu, com l'aliment de la teva carn; sinó que tu et transformaràs en mi». Aquest canvi, la gran mutació, consisteix en el fet que les coses humanes es poden fer divines, com indica la paraula “sacrifici” (de “sacri”=sagrat i “ficio”=fer), “fer sagrat”, una  “transformació de la nostra realitat humana guanyada per Crist… tot el que hi ha d'autènticament humà —pensaments i afectes, paraules i obres— troba en el sagrament de l'Eucaristia la forma adequada per ser viscut en plenitud. Apareix aquí tot el valor antropològic de la novetat radical portada per Crist”.

Recordo a Joan Pau II que ens comentava a un grup d'universitaris el dia de Pasqua de 1989 aquest canvi que comporta la resurrecció que “no podia venir de l'home, no podia venir del creat. Veiem que allò que s'ha creat tendeix a la mort i també l'home està destinat a morir, en aquesta terra, perquè està sotmès a les lleis del que crea. Donar la volta a aquestes lleis, i causar una vida després de la mort no podia fer-ho un altre sinó Déu”. És la “iniciativa de Déu”, Déu amb nosaltres, que no ens deixa sols, tot allò humà queda transformat en diví: “la gent, tota la civilització, la cultura, la ciència, la tècnica”, tot això està limitat en quant d'humà, i “si l'home no sap pronunciar la paraula ‘Déu', certament per a ell és difícil; cercarà diverses explicacions per no acceptar de fet l'esdeveniment. Però, si té bona voluntat, si té la fe, al final dirà: ‘això és obra de Déu'. (La Pasqua…) és el dia en què l'home està gairebé obligat a pensar sobre tot això, sobre tota la creació i sobre ell mateix com sobre ‘l‘obra de Déu'”. Ens interpel·la a veure-ho tot segons aquesta llum, aquesta ‘revolució' de Jesús, i que produeix tantes conversions en el cor de tants homes, que amb la seva reflexió i amb la seva sensibilitat, se senten remoguts.

Alguns pensen que cal apartar-se del món que sembla que s'aparta de Déu, que les realitats de la terra no són més que un camí per al més enllà; però si allò que s'ha creat, allò humà, queda tocat per l'acció de Déu, llavors es pot convertir en obra de Déu, “Opus Dei”, d'una manera nova: la intuïció de “veure sempre més, sempre més profundament això que és creat i segueix les lleis de la natura: això que és humà, això que és meu, personal, com 'Obra de Déu', com a iniciativa de Déu, presència de Déu”. Les realitats de la terra, com deia sant Josemaría Escrivá, no seran obstacle sinó que a través d'elles (no malgrat elles) es realitzarà aquesta unió amb Déu, com continuava dient el Papa: “us desitjo… aquesta conversió profunda que no disminueix res d'allò que s'ha creat, d'allò humà, és més, ho augmenta, ens fa aprofundir en totes aquestes realitats, les posa en tota la seva plena dimensió, perquè totes les coses creades, les dimensions humanes tenen la seva plenitud en Déu i des de Déu. Us desitjo continuar en aquest camí… posar en relleu tot això que és obra de l'home i ha de convertir-se en obra de Déu. Tot això que és bellesa, pensament, ciència, invenció, creativitat, universitat, tot això és al final 'opus Dei', ‘obra de Déu' i quan la cosa està vista així, tractada així, toca la seva plena dimensió… aquesta trobada amb Crist: trobada que sempre és fructuosa i creativa d'un dia nou per crear i per convertir, en sentit metafísic, ontològic”.

Llucià Pou i Sabaté